Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Lê Khánh Hải

Ngày sinh: 27/5/1966

Ngày vào Đảng: 8/6/1985

Quê quán: xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1982-1988: Học viên sĩ quan quân đội trường Kỹ thuật quân sự, sau về công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1988-1990: Công tác tại Công ty vận tải Biển Việt Nam

- 1990-2008: Công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thông tin; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, thuộc Bộ Văn hóa Thể thao; Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 2008-2010: Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 6/2010 - 10/2020: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022 (từ 12/2018)

- 10/2020: Chủ tịch nước điều động, phân công công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 24/3/2021: Chủ tịch nước ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.