Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Nghiêm Xuân Thành

Ngày sinh: 2/11/1969

Ngày vào Đảng: 3/10/1994

Quê quán: thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (từ 6/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 8/1994: Cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Vĩnh Phúc (Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh ngoại hối)

- 9/1994 - 5/1997: Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- 6/1997 - 4/1999: Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 5/1999 - 6/2002: Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 7/2002 - 10/2003: Trưởng Ban thư ký Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 11/2003 - 2/2006: Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 3/2006 - 7/2008: Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 8/2008 - 10/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Thanh Xuân

- 10/2010 - 1/2012: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đống Đa

- 1/2012 - 6/2012: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- 6/2012 - 7/2013 : Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 29/7/2013: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- 8/2013 - 6/2021 : Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025

- 11/2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhiệm kỳ 2013-2018, 2018-2023

- 29/7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 15/6/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thu Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.