Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Lâm Thị Phương Thanh

Ngày sinh: 26/7/1967

Ngày vào Đảng: 24/3/1989

Quê quán: xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1998: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- 2/2004: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (8/2005)

- 12/2007: Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- 7/2008 - 12/2011: Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học phụ trách công tác thiếu nhi, trường học và Hội Sinh viên Việt Nam

- 11/2011- 12/2017: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 1/2018: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 26/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.