Trần Văn Nam

Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025

Ngày sinh: 30/8/1963

Ngày vào Đảng: 3/10/1986

Quê quán: xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV
- Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010 : Bí thư Tỉnh đoàn (1/1997 - 10/2002); Bí thư Huyện ủy Tân Uyên (10/2007 - 6/2010); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (7/2010 - 9/2010)

- 10/2010 : Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011 - 12/2014 : Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2014 - 10/2015 : Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 12/2015 : Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2015-2020,  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016

- 12/2015 -10/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020 : Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 14 - 16/6/2021 : Tại kỳ họp thứ tư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật

- 18/6/2021 : Tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị BCH Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật

- 6/7/2021 : Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025.