Ủy viên Trung ương Đảng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 27/3/1968

Ngày vào Đảng: 20/10/1999

Quê quán: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
- Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ 11/2020)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1991 - 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 11/1993 - 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 4/1995 - 4/2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng của Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 4/2008 - 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 8/2011 - 1/2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 1/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 8/2014 - 8/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 8/2020 - 11/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 11/2020 -  1/2021: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 1/2021 - nay : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.