Ủy viên trung ương Đảng
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Quốc Hùng

Ngày sinh: 20/8/1966

Ngày vào Đảng: 25/6/1991

Quê quán: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng (3/2022), Thứ trưởng Bộ Công an

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 7/1995: Cảnh sát khu vực, cán bộ Tổ chức-Chính trị, Công an thành phố Huế

- 7/1995 - 9/1999: Cán bộ tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 9/1999 - 12/2000: Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 12/2000 - 11/2007: Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 11/2007 - 8/2015: Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 8/2015 - 11/2018: Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- 11/2018 - 4/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

- 2019: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- 29/4/2020 - nay: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

- 5/2020 - 2/2022: Kiêm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 3/2022: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng