Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh: 25/12/1966

Ngày vào Đảng: 19/5/2000

Quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 5/2011: Công tác tại Vụ Pháp luật hành chính, hình sự Bộ Tư pháp, Cục phó Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - thiết chế, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp…

- 5/2011 - 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh

- 5/2016 - 11/2019: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari

- 11/2019: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.