Trần Đức Quận

Kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng (từ 31/1/2024)

Ngày sinh: 1/1/1967

Ngày vào Đảng: 6/6/1989

Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (đến 31/1/2024)
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
- Kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng (từ 31/1/2024)

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2004-2009: Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, tỉnh Lâm đồng

- 2009 - 12/2010: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 12/2010 - 2013: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- 9/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 10/2015 - 7/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

- 7/2016 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

- 15/10/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

- 1/2021 - 1/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

- 22 - 24/12/2021: Tại Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường

- 24/1/2024: Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật

- 24 - 25/1/2024: Tại Kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Đức Quận.

- 27/1/2024: Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng

- 31/1/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.