Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Thị Tuyến

Ngày sinh: 25/7/1971

Ngày vào Đảng: 3/4/1995

Quê quán: xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XIII
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1993 - 6/1996: Cán bộ cơ quan Huyện đoàn Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Chương Mỹ

- 6/1996 - 10/1996: Phó Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ

- 10/1996 - 12/2000: Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây

- 12/2000 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ

- 5/2004 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ

- 9/2005 - 7/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tây

- 8/2008 - 6/2010: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

- 6/2010 - 12/2010: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ

- 1/2011 - 3/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ

- 4/2015 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- 1/2016 - 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.