Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trịnh Việt Hùng

Ngày sinh: 1/10/1977

Ngày vào Đảng: 24/9/2004

Quê quán: xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2014: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

- 6/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Thái Nguyên

- 12/2015 - 12/2020: Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (từ 11/2019)

- 21/8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/10/2020: Đồng chí tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/12/2020: Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.