Chu Ngọc Anh

Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 6/6/2022

Ngày sinh: 17/6/1965

Ngày vào Đảng: 23/5/1998

Quê quán: xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII (đến 6/6/2022)
- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (9/2020 - 6/2022)
- Bị khai trừ khỏi Đảng (6/6/2022)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội

- 12/1995 - 7/1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện

- 7/1997 - 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- 11/2003 - 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (đến 1/2011)

- 8/2010 - 3/2013: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 3/2013 - 5/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 5/2013 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2016 - 11/2020: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 9/2020 - 6/2022: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- KỶ LUẬT:

- 6/6/2022: Tại kỳ họp bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn NSNN; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa  học và Công nghệ

- 7/6/2022: Tại kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ký Quyết định 684/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/6/2022: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can, Lệnh khám xét về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".