Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chu Ngọc Anh

Ngày sinh: 17/6/1965

Ngày vào Đảng: 23/5/1998

Quê quán: xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1988 - 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội

- 12/1995 - 7/1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện

- 7/1997 - 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- 11/2003 - 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (đến 1/2011)

- 8/2010 - 3/2013: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 3/2013 - 5/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 5/2013 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 18/9/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 25/9/2020: Tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- 12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.