Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dương Thanh Bình

Ngày sinh: 8/8/1961

Ngày vào Đảng: 1/1/1981

Quê quán: xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV
- Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2005: Phó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời

- 3/2005 - 11/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XII, nhiệm kỳ 2001-2005

- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 9/ 2010 - 9/2015: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2015 - 6/2020: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/6/2020: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 15/6/2020 - nay: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện.