Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Dân vận Trung ương

Điểu K’ré

Họ và tên: Điểu K’ré

Ngày sinh: 9/8/1968

Ngày vào Đảng: 6/11/1993

Quê quán: xã Đăk RTih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Dân tộc: M'Nông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
- Đại biếu Quốc hội: Khóa X, XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 4/2006: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông; Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn Đắk Rlấp; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

- 4/2006: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,  Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa

- 6/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016

- 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2016: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- 1/2018 - nay: Phó Trưởng ban rồi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.