Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961

Ngày vào Đảng: 5/1/1987

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1983 - 4/1987: Cán bộ Phòng Tài vụ Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 5/1987 - 4/1988: Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 5/1988 - 5/1989: Phó Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 6/1989 - 11/1991: Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 12/1991 - 3/1993: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 4/1993 - 10/1997: Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng

- 10/1997 - 5/2003: Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng

- 6/2003 - 5/2008: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 6/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2011- 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 5/2013 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016).