Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961

Ngày vào Đảng: 5/1/1987

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1983 - 4/1987: Cán bộ Phòng Tài vụ Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 5/1987 - 4/1988: Phó Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 5/1988 - 5/1989: Phó Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 6/1989 - 11/1991: Kế toán trưởng Công ty Cung ứng vật tư, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 12/1991 - 3/1993: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1, Tổng Công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng

- 4/1993 - 10/1997: Kế toán trưởng, Đảng ủy viên Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Bộ Xây dựng

- 10/1997 - 5/2003: Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng

- 6/2003 - 5/2008: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 6/2008 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 8/2011- 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 5/2013 - 4/2021: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 4/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.