Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 30/10/1973

Ngày vào Đảng: 14/9/1999

Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (từ 7/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1997 - 8/1999: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 9/1999 - 9/2000: Học Cao học tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh

- 10/2000 - 8/2002: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 9/2002 - 11/2005: Tùy viên, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp

- 12/2005 - 3/2008: Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- 4/2008 - 4/2010: Tập sự Phó Vụ trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 5/2010 - 4/2011: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 5/2011 - 11/2014: Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

- 11/2014 - 1/2018: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- 1/2018 - 7/2021: Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- 24/6/2020: Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

- 28/10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.