Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hồ Văn Mừng

Ngày sinh: 2/4/1977

Ngày vào Đảng: 20/5/2003

Quê quán: xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

- 8/2013: Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh nhiệm kỳ 2010-2015

- 7/2015: Tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

- 2016 - 8/2021:: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 8/2021: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.