Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lương Tam Quang

Ngày sinh: 17/10/1965

Ngày vào Đảng: 21/11/1998

Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
- Thượng tướng (1/2022), Thứ trưởng Bộ Công an

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2012: Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an

- 2012: Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an

- 2015: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- 10/2017: Thiếu tướng, Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an

- 2019: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- 15/8/2019: Thứ trưởng Bộ Công an

- 5/2020: Kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 1/2022: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.