Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phạm Viết Thanh

Ngày sinh: 7/12/1962

Ngày vào Đảng: 23/11/1982

Quê quán: xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 8/1981: Bộ đội sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hàng không, Bộ Quốc phòng Việt Nam

- 9/1981 - 1/1987: Sinh viên Học viện Hàng không Leningrad, Liên Xô

- 2/1987 - 2/1990: Cán bộ phụ trách vận tải tại sân bay Côn Đảo

- 3/1990 - 4/1993: Phó phòng vận chuyển sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư chi bộ

- 5/1993 - 7/2003: Giám đốc xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất

- 8/2003 - 5/2011: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- 6/2011- 3/2015: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam

- 3/2015 - 4/2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines

- 1/2016 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 2/2019: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/2019: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 24/9/2020 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 30/6/2021: Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.