Bí thư Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lê Minh Khái

Ngày sinh: 10/12/1964

Ngày vào Đảng: 14/8/1990

Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 4/2021)
- Tổng Thanh tra Chính phủ (10/2017 - 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN

- 7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC

- 3/1996 - 3/1998; : Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- 7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại thành phố Cần Thơ)

- 3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIV

- 10/2017 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Thanh tra Chính phủ

- 1/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ

- 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.