Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hà Thị Nga

Ngày sinh: 20/2/1969

Ngày vào Đảng: 16/3/1995

Quê quán: xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Thái

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước  6/2011: Phó Bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đoàn thanh niên khối các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lào Cai;Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban thường vụ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh

- 6/2011- 7/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016)

- 2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2010-2015;

- 10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020); kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Lào Cai (11/2015 đến 2018)

- 29/4/2020: Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022

- 8/5/2020: Bí thư Đảng đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.