Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

Thái Đại Ngọc

Ngày sinh: 1/1/1966

Quê quán: phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2016: Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

- 6/2016 - 6/2018: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 5

- 6/2018 - 11/2018: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5

- 11/2018 - 10/2020: Thiếu tướng, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu

- 10/2020: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.