Ủy viên Trung ương Đảng
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Lê Quang Mạnh

Ngày sinh: 14/4/1974

Ngày vào Đảng: 17/10/2001

Quê quán: thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 5/2023)
- Bí thư Thành ủy Cần Thơ (10/2020 - 5/2023)
- Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ khóa XV (7/2021 - 5/2023)
- Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV (7/2021 - 5/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1997 -11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2003 - 2/2005: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2005 - 2/2008: Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 1/2021 - 5/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2021)

- 22/5/2023: Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV quyết nghị giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XV.