Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Cần Thơ 

Lê Quang Mạnh

Ngày sinh: 14/4/1974

Ngày vào Đảng: 17/10/2001

Quê quán: thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Thành ủy Cần Thơ 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2018: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ

- 3/2018: Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 5/2019: Ban Bí thư Trung ương điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

- 6/2019: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 10/2020)

- 25/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.