Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đào Hồng Lan

Ngày sinh: 23/7/1971

Ngày vào Đảng: 15/3/2001

Quê quán: xã Tam Kỳ, huyện Kinh Môn (nay huyện Kinh Thành), tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 12/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 17/12/2014: Thủ tướng ký Quyết định số 2298/QĐ-TTg bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2018: Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 25/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, đồng chí được bầu chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.