Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Nguyễn Quang Dương

Ngày sinh: 7/11/1962

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2015: Phó trưởng Ban Tổ chức, Chánh văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Kinh tế Trung ương, sau đó làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Kinh tế Trung ương

- 11/2015 - 4/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 11/2017: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

- 11/2017 - 7/2020: Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020 - nay: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.