Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân Khu 7

Nguyễn Trường Thắng

Ngày sinh: 8/5/1970

Quê quán: phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Tư lệnh Quân Khu 7

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2018: Từng giữ chức: Phó Sư đoàn trưởng rồi Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7

- 10/2018: Đại tá, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/2019: Tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 7/2019: Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2019: Được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 2/2020: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7

- 11/2020: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7.