Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Lê Ngọc Quang

Ngày sinh: 21/1/1974

Ngày vào Đảng: 7/9/2002

Quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2019: Phó ban rồi Trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam

- 11/11/2019: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg, bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- 12/2019: Kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- 1/2020: Kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm

- 18/8/2020: Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/2020: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 22/3/2021: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ 1/4/2021.