Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Đình Trung

Ngày sinh: 19/4/1973

Ngày vào Đảng: 3/7/1995

Quê quán: xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2007: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

- 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông

- 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

- 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/11/2020: Tại chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.