Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nguyễn Đình Trung

Ngày sinh: 19/4/1973

Ngày vào Đảng: 3/7/1995

Quê quán: xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (từ 4/2021)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (8/2018 - 4/2021)
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 6/2007: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

- 7/2008: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, Đắk Nông

- 6/2010 - 3/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông

- 3/2013 - 10/2015: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 11/2015 - 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 8/2018 - 5/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông

- 6/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - 11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 11/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.