Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Lê Thành Long

Ngày sinh: 23/9/1963

Ngày vào Đảng: 6/4/1991

Quê quán: phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1987 - 12/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

- 12/1990 - 12/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê Kông (tại Bangkok, Thái Lan)

- 12/1991 - 4/2003: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, rồi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài

- 4/2003 - 12/2008: Chuyên viên, sau đó làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

- 12/2008 - 10/2011: Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

- 10/2011 - 3/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 3/2014: Được điều động luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.