Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nguyễn Hồng Lĩnh

Ngày sinh: 27/8/1964

Ngày vào Đảng: 3/11/1986

Quê quán: xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1991 - 1/1994: Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu

- 1/1994 - 5/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 5/1997 - 7/2004: Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 7/2004 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Điền, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XI, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

- 6/2008 - 10/2010: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 10/2010 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 7/2011 - 1/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa V; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa V; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 6/2016 - 7/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa VI; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

- 22/7/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.