Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Nguyễn Hồng Lĩnh

Ngày sinh: 27/8/1964

Ngày vào Đảng: 3/11/1986

Quê quán: xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1991 - 1/1994: Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu

- 1/1994 - 5/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- 5/1997 - 7/2004: Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XI

- 7/2004 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Điền, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XI; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

- 6/2008 - 10/2010: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 10/2010 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (1/2011)

- 7/2011 - 1/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa V; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2015 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa V; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016)

- 6/2016 - 7/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021

- 22/7/2020 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- 8/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.