Bí thư Trung ương Đảng
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Ngày vào Đảng: 13/9/1986

Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Sán Dìu

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (từ 4/2021)
- Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1980-1986: Sinh viên Khoa Trồng trọt trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái

- 10/1986 - 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó phòng Hành chính-Tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái

- 11/1988 - 7/1993: Trợ lý kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam

- 8/1993 - 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- 12/1994 - 1/1996: Phó Trưởng ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 2/1996 - 2/1998: Phó Trưởng ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 3/1998 - 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- 8/2001 - 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

- 6/2009 - 7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- 6/4/2021: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024

- 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

- 12/4/2021: Tại Hội nghị lần thứ tư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử đồng chí tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.