Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Ngày vào Đảng: 13/9/1986

Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Sán Dìu

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái

- 11/1988 - 7/1993: Trợ lý kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam

- 8/1993 - 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- 12/1994 - 1/1996: Phó trưởng Ban Tài chính-Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 2/1996 - 2/1998: Phó Trưởng ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

- 3/1998 - 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- 8/2001 - 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 6/2009 - 7/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII cuả Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Ban Cán sự Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.