Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Khắc Định

Ngày sinh: 3/1/1964

Ngày vào Đảng: 20/5/1988

Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021)
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2008: Cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập

- 11/2008 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ

- 9/2011 - 2/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 2/2016 - 7/2016: Được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ

- 7/2016 - 10/2019: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

- 10/2019: Được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 13/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.