Ủy viên Trung ương Đảng
Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Trần Thanh Nghiêm

Ngày sinh: 19/9/1970

Quê quán: xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2019: Từng giữ các chức vụ: Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thuộc Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Vùng 4 Quân chủng Hải quân; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân

- 7/2020: Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Hải quân

- 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, Phụ trách Tư lệnh Hải quân

- 11/9/2020: Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.