Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Thành Tâm

Ngày sinh: 20/11/1974

Ngày vào Đảng: 11/5/2000

Quê quán: phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế ngành Chính sách công, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1996 - 11/1996: Cán sự Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Bưu điện Tây Ninh

- 12/1996 - 1/2001: Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Bưu điện Tây Ninh. Phó Bí thư Đoàn Bưu điện (từ 3/2000)

- 2/2001 - 11/2004: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Bưu điện Tây Ninh. Phó Bí thư Đoàn Bưu điện

- 12/2004 - 6/2007: Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Tây Ninh

- 7/2007 - 3/2008: Quyền Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Tây Ninh

- 4/2008 - 8/2009: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- 9/2009 - 9/2010: Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 10/2010 - 10/2011: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh

- 11/2011 - 9/2013: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh (chuyên trách)

- 10/2013 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- 10/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (5/2016)

- 7/2016 - 12/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2017 - 1/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, kiêm nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (9/2018 - 2/2019)

- 2/2020 - 23/8/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.