Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Huỳnh Chiến Thắng

Ngày sinh: 15/6/1965

Quê quán: xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014: Phó Chính ủy Quân khu 9

- 8/2015: Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 9/2019: Được thăng quân hàm Trung tướng

- 8/2020: Trung tướng, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025, Chính ủy Quân khu 9

- 11/2020: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 11/2022: Được thăng quân hàm Thượng tướng