Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân Việt Nam

Huỳnh Chiến Thắng

Ngày sinh: 1965

Quê quán: xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2014: Phó Chính ủy Quân khu 9

- 8/2015: Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 9/2019: Được thăng quân hàm Trung tướng

- 8/2020: Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025, Chính ủy Quân khu 9

- 11/2020: Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.