Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Lê Quang Tùng

Ngày sinh: 30/10/1971

Ngày vào Đảng: 11/9/2003

Quê quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí giao thông

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1994 - 9/1996: Chuyên viên Vụ Bảo hộ Lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 10/1996 - 12/2001: Chuyên viên Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2002 - 12/2006: Chuyên viên Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2007 - 10/2009: Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Bộ trưởng

- 11/2009 - 3/2011: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2011 - 3/2014: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và vùng lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2014: Ban Bí thư điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 4/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/7/2018: Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 23/7/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 15/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, đồng chí tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.