Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Lê Quang Tùng

Ngày sinh: 30/10/1971

Ngày vào Đảng: 11/9/2003

Quê quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Tr
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí giao thông

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1993 - 9/1996: Chuyên viên Vụ Bảo hộ Lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- 10/1996 - 12/2006: Chuyên viên Vụ Kinh tế Đối ngoại, Chuyên viên Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2007 - 10/2009: Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 11/2009 - 3/2011: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

- 4/2011 - 3/2014: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các vùng kinh tế trọng điểm

- 4/2014 - 7/2017: Tỉnh ủy viên; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

- 8/2017 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

- 7/2018 - 7/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- 7/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Tổ trưởng Tổ Đảng.