Ủy viên Trung ương Đảng
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lê Minh Trí

Ngày sinh: 1/11/1960

Ngày vào Đảng: 6/7/1984

Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1978 - 9/1981: Cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/1981 - 9/1986: Học viên Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội)

- 10/1986 - 7/1990: Chi ủy viên, Phó Đội trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/1990 - 3/1992: Phó Trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 4/ 1992 - 2/2000: Cán bộ biệt phái cấp bậc Trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/2000 - 12/2002: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2003 - 8/2005: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- 2004-2009: Đại biểu HĐND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- 9/2005 - 12/2009: Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 12/2009 - 4/2013: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 4 /2013 - 12/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- 8/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.