Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lê Minh Trí

Ngày sinh: 1/11/1960

Ngày vào Đảng: 6/7/1984

Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1981 - 10/1986: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

- 10/1986 - 8/1990: Chi ủy viên, Phó Đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/1990 - 4/1992: Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 4/1992 - 3/2000: Cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/2000 - 1/2003: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2003 - 8/2005: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- 8/2005 - 1/2010: Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2010 - 4/2013: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2013 - 12/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 1/2021 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.