Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Ngày vào Đảng: 25/8/1982

Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021), XV
- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 1/4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 12/1982: Cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- 1/1983 - 12/1987: Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành

- 1/1988 - 6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ

- 7/1994 - 11/1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

- 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

- 1/2004 - 3/2008: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

- 3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 1/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011 - 2016), XII (từ 1/2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 4/2016 - 6/2017:  Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

- 7/2017 - 1/2021:  Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 2/2021 - 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 4/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

- 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.