Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trịnh Văn Quyết

Ngày sinh: 22/1/1966

Quê quán: xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (từ 6/2024)
- Thượng tướng (8/2023), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (4/2021 - 5/2024)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 5/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 (từ 2015)

- 5/2016: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2

- 8/2016: Được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 27/6/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025

- 2020: Được thăng quân hàm Trung tướng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 28/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 8/2023: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

- 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.