Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Thái Thanh Quý

Ngày sinh: 19/4/1976

Ngày vào Đảng: 20/2/2002

Quê quán: xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1997 - 9/2003: Cán bộ Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Dân Chính Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn Nghệ An

- 10/2003 - 8/2012: Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Dân Chính Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Trường học Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Đại biểu HĐND tỉnh; Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Tỉnh ủy viên

- 9/2012 - 9/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 10/2016 - 8/2017: Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (7/2017), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (10/2016)

- 9/2017 - 9/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (9/2017), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An

- 10/2018 - 1/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

- 1/2020 - 3/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2020 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 17/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.