Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Thái Thanh Quý

Ngày sinh: 19/4/1976

Ngày vào Đảng: 20/2/2002

Quê quán: xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1997 - 9/2003: Cán bộ Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đoàn Các Cơ quan Dân chính Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị, Tỉnh đoàn Nghệ An

- 10/2003 - 8/2012: Bí thư Đoàn Các Cơ quan Dân chính Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Trường học Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

- 9/2012 - 9/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016)

- 10/2016 - 8/2017: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

- 9/2017 - 9/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An

- 10/2018 - 1/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 1/2020 - 3/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

- 3/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

- 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khóa XV.