Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam

Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 19/4/1963

Ngày vào Đảng: 24/7/1990

Quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 1/2023)
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (4/2016 - 5/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992 - 1996: Cộng tác viên khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Moskva

- 9/1996 - 11/1998: Cán bộ hợp đồng; Chuyên viên Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- 12/1998 - 4/2002: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế, Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- 5/2002 - 12/2003: Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- 1/2004 - 9/2005: Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Chi bộ Cục Bảo vệ môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ lâm thời cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 10/2005 - 6/2008: Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng bộ Cục Bảo vệ môi trường, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ lâm thời Tổng cục môi trường

- 7/2008 - 12/2008:  Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 1/2009 - 6/2010:  Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

- 7/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 1/2011 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2021 - 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 5/1/2023: Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

- 22/5/2023: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.