Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Hoài Anh

Ngày sinh: 2/5/1977

Ngày vào Đảng: 17/3/2003

Quê quán: xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh Văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2007 - 2/2014: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (2007-2010)

- 3/2014 - 8/2015: Bí thư Huyện ủy Tuy Phong

- 9/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận

- 12/2015 - 7/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

- 8/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

- 14/10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 3/12/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.