Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Lương Nguyễn Minh Triết

Ngày sinh: 15/10/1976

Ngày vào Đảng: 9/8/2002

Quê quán: xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (từ 1/2024)
- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (12/2020 - 1/2024)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silicat

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1999 - 6/1999: Công tác tại bộ phận lực lượng thanh niên xung phong thành phố

- 6/1999 - 3/2000: Công tác tại Văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng

- 3/2000 - 7/2000: Học bồi dưỡng tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phân viên Miền Nam

- 8/2000 - 11/2002: Công tác tại Ban Thanh niên Công nhân, nông thôn, đô thị, Thành đoàn Đà Nẵng; Ủy viên BCH Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIV (6/2001); Ủy viên Thường vụ Thành đoàn Đà nẵng (11/2002)

- 11/2002 - 1/2004: Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa - An ninh, Quốc phòng thuộc Thành đoàn Đà Nẵng

- 1/2004 - 2/2005: Trưởng Ban Thanh niên Công nhân, nông thôn, đô thị; Chánh  Văn phòng Thanh Đoàn

- 2/2005 - 10/2007: Trưởng Ban Thanh thiếu niên Trường học; Chủ tịch Hội sinh viên thành phố

- 10/2007 - 4/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn; Chủ tịch Hội sinh viên thành phố

- 4/2009 - 2/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố; Thành ủy viên (10/2010)

- 2/2013 - 3/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

- 3/2016 - 11/2017: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng; Đại biểu HĐND thành phố khóa IX; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- 11/2017 - 1/2020: Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

- 1/2020 - 5/2020: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- 6/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- 10/2020 - 12/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020 - 1/2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khoá IX

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khoá IX

- 6/2021 - 1/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X

- 1/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.