Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Ngày vào Đảng: 8/4/1984

Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021), XV
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (từ 4/2021 - 7/2021)
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1983 - 5/1987: Cán bộ Phòng Tài chính giá cả thị xã Tam Kỳ. Huyện ủy viên, Kế toán trưởng, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Tài chính huyện Núi Thành

- 6/1987 - 12/1990: Ủy viên Thư ký UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Học Cao cấp chính trị tại Học viện Nguyễn Ái Quốc

- 1/1991 - 6/1995: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành; Học Cao học Kinh tế tại Đại học Tài chính Hà Nội

- 7/1995 - 12/2000: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Quảng Nam; Ủy viên UBND, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

- 1/2001 - 3/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

- 4/2004 - 8/2008: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam

- 9/2008 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu V; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội

- 3/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh

- 1/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội (4/2021), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh

- 7/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Campuchia (11/2021).