Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Ngày vào Đảng: 8/4/1984

Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 1/4/2021)
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1983 - 12/1983: Cán bộ Phòng Tài chính huyện Tam Kỳ, Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1/1984 - 9/1988: Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tài chính huyện Núi Thành; Huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện Núi Thành; Ủy viên Thư ký UBND huyện Núi Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 9/1988 - 8/1990: Học viên lớp Cao cấp chính trị, Học viện Nguyễn Ái Quốc

- 9/1990 - 6/1995: Chánh Văn phòng Huyện ủy, Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (1991-1995)

- 1993- 1996: Học cao học kinh tế, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

- 07/1995 - 12/1996: Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 1/1997 - 12/2000: Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh Quảng Nam. Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

- 1/2001 - 3/2004: Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

- 4/2004 - 11/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. Học Tiếng Anh và chính sách nông nghiệp tại New Zealand (7/2005-12/2005)

- 12/2005 - 7/2006: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

- 8/2006 - 2/2008: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

- 3/2008 - 8/2008: Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam

- 8/2008 - 2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu V. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

- 2/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

- 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- 1/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam