Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Mai Văn Chính

Ngày sinh: 1961

Quê quán: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An

- 10/2010 - 1/2015: Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2015 - nay: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.