Ủy viên Trung ương Đảng
Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

Nguyễn Văn Gấu

Ngày sinh: 16/9/1967

Quê quán: xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2019: Đại tá, Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9

- 2019: Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9

- 11/2020: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.