Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Huỳnh Quốc Việt

Ngày sinh: 25/9/1976

Ngày vào Đảng: 2/4/2003

Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (11/2020 - 7/2021)
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (từ 7/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2015 - 5/2018: Bí thư Huyện uỷ Cái Nước nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2018 - 3/2020: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau

- 3/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020

- 11/2020 - 7/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 7/2021 - nay: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tinh Cà Mau.