Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957

Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1975 - 4/2003: Chiến sĩ, Thiếu úy (1/1979), Trung úy (11/1981), Thượng úy (11/1982), Đại úy (6/1985), Thiếu tá (7/1989), Trung tá (8/1993), Thượng tá (8/1997), Đại tá (9/2001). Trợ lý cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn; Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 355; Trợ lý, Trưởng Ban nhân sự, Phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Trợ lý Phòng Nhân sự, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Nhân sự, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Phó Cục trưởng phụ trách nhân sự, Đảng ủy viên Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 5/2003 - 3/2006: Đại tá, Thiếu tướng (2/2006), Phó Tư lệnh về Chính trị, Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2; Học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2 - 3/2006)

- 4/2006 - 12/2007: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2

- 1/2008 - 5/2011: Thiếu tướng, Trung tướng (8/2009), Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

- 6/2011 - 12/2015: Trung tướng, Thượng tướng (12/2014), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)

- 1/2016 - 4/2016: Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 5/2016 - 1/2021: Thượng tướng, Đại tướng (1/2019); Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 1/2021: Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.