Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hoàng Xuân Chiến

Ngày sinh: 12/4/1961

Quê quán: Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2013: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

- 11/2015: Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 14/7/2020: Trung  tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 16/10/2020: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng