Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hoàng Xuân Chiến

Ngày sinh: 12/4/1961

Quê quán: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2013: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

- 11/2015: Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 14/7/2020: Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 16/10/2020: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.