Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Đỗ Tiến Sỹ

Ngày sinh: 2/11/1965

Ngày vào Đảng: 12/7/1993

Quê quán: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2003 - 11/2005: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 12/2005 - 4/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 5/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên

- 11/2010 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên

- 7/2014 - 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 6/2015 - 9/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 11/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/2015 - 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016

- 25/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.