Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Đỗ Tiến Sỹ

Ngày sinh: 2/11/1965

Ngày vào Đảng: 12/7/1993

Quê quán: xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (từ 9/6/2021)
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1989 - 11/1991: Giáo viên Toán, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn trường THPT Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- 12/1991 - 1/2003: Cán bộ Huyện đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Mỹ Văn; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 2/2003 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Đảng bộ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 11/2003 - 10/2005: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 11/2005 - 4/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 5/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên

- 11/2010 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên

- 7/2014 - 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên

- 6/2015 - 7/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hưng Yên

- 7/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên

- 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

- 12/2015 - 1/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

- 1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

- 6/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Đại biểu Quốc hội khoá XIV

- 7/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên

- 30/1/2021 - 8/6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên

- Từ 9/6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.