Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Phạm Thị Thanh Trà

Ngày sinh: 21/1/1964

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 8/1987: Giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 9/1987 - 10/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/1997 - 11/1999: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/1999 - 11/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/2000 - 1/2002: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

- 2/2002 - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

- 2/2006 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 4/2011 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- 5/2014 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/2016 - 1/2017: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái

- 2/2017 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái

- 10/2020 - 4/2021: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.