Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Ban Tổ chức Trung ương
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

Phạm Thị Thanh Trà

Ngày sinh: 21/1/1964

Ngày vào Đảng: 12/6/1993

Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Ban Tổ chức Trung ương
- Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 9/1987: Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 9/1987 - 9/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 9/1997 - 12/1999: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 12/1999 - 11/2000: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- 11/2000 - 2/2002: Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

- 2/2002 - 1/2006: Tỉnh ủy viên khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên khóa VII, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

- 1/2006 - 4/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

- 4/2008 - 4/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011

- 4/2011 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Yên Bái

- 6/2014 - 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 5/2015 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

- 1/2016 - 6/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

- 6/2016 - 9/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 2/2017)

- 14/9/2016 - 21/9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 2/2017 - 9/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/9/2020: Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

- 25/9/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.